GJK-Pathfinder

Session 9

544: Søndag 28/4, aften til mandag 29/4, nat

I sov og drog derefter ud for at se nærmere på Kerthor, som drev butik med et par vagter og en masse ekstravagant udstyr i drageskæl til udstilling, men ikke kendte noget til nogen gæld eller noget andet Maerillin havde sagt. Da I forlod butikken, opdagede I at Maerillin sad ved en cafe og holdt øje med jer, så I konfronterede hende og fik hende til sidst til at kede/opgive sig ned på et plan hvor hun udspecificerede at Kesh havde en gæld til dem Maerillin repræsenterede, og at en god måde at starte med at afregne den ville være at hærge dragemorderens shop, stjæle hans grej og generelt ødelægge hans liv i ethvert omfang I yderligere måtte finde passende. Kesh leverede sin brynje tilbage som første afdrag (ud af et udefineret antal) og gik så lettere traumatiseret hjem, mens I overvejede hvordan I skulle gribe sitationen an. På vejen fik Iliana på kroen ud for jeres hjem overleveret en note om at Russel ville møde jer et øde sted i handelsdistriktet kl. 22.

Derhjemme havde I stadig intet held med at identificere lyset, som nu står pænt i centrum af jeres dagligstue. Dog med moderat paranoide forholdsregler for at ingen kommer til at tænde det ved et uheld, i tilfæld af at det får verden til at gå under el. lign.

I arrangerede et møde med Keran og mens I ventede gik Iliana ud og mødtes med Merry. De fik samlet op på gamle dage og det blev klart at Merry har ret god rang i tyvelauget nu om dage, altimens han fandt ud af at Iliana for nyligt var kommet til byen, havde fundet sig nogle folk at arbejde sammen med og var indblandet i tyveriet på Baron Knordrup. Han nævnte en interesse i forsvundne personer og derfra blev det klart at Diesa arbejdede for ham, samt var ven til en af Ilianas bekendte. Hans egne folk havde ikke kunnet opstøve noget, og han ville være taknemmelig for hjælp – han udtrykte desuden at Iliana gerne måtte komme forbi hvis I fandt væsentlige oplysninger og at han også gerne hjælper hvis I har brug for noget information han kan skaffe.

På vej til Keran, købte Damian sig en 200 liter tønde af kvalitetsvin og begyndte at lege med sin shrink item spell, så han nu bærer den rundt i miniature. Ved mødet, fortalte I om jeres kup på ruinen og han bekræftede at han havde sendt Lorens folk ud, så I igen kan bevæge jer frit i byen for nu. I fortalte dog at I havde for travlt til at påtage jer mere arbejde lige nu, og at I havde brug for først at håndtere personlige sager og overveje hvor I skal stå i konflikten. Han var skuffet, men accepterende, og så jer gerne snart vende tilbage efter mere arbejde.

I passerede forbi Diesas hjem og gik op i opgangen for at se nærmere på stedet. Val overså en gammel klassiker og blev fra nøglehullet stukket af en lille nål med gift som tilsyneladende hurtigt gav hende kvalme og koncentrationsbesvær (-2 con, -2 wis). Hun fejlede i at dirke låsen, og I drog hjem for at hun kunne hvile sig. Her lykkedes det Val at diagnosticere sig selv og konstatere at giften havde fortaget sig og hun nu mest af alt havde brug for hvile for at komme sig. Hun bemærkede dog at Kesh havde handlet i samme ukoncentrerede mønstre, med hæmmede sanser og fokusbesvær siden jeres besøg i ruinen. Givet denne info, lykkedes det Iliana at opdage en curse på Kesh (-6 wisdom) som de gik til en cleric og fik ordnet (uden at svare på spørgsmål), imens Val fik det lidt bedre med 4 timers søvn. Gruppen diskuterede også alternative planer for at håndtere Kerthor (at pudse myndighederne på ham), men nåede frem til at han ville kunne bestikke sig ud af meget, og at de faktisk ikke vidste hvor meget Maerillin ville værdsætte arbejdet hvis ikke der også blev et offentligt eksempel ud af ham.

I gyden mødte I en rank og stolt midaldrende halvelverkvinde, der præsenterede sig som Miraleth (I spurgte ikke ind til “Russel”) og utvetydigt erklærede at hun tjente Grev Nemes og havde et ansvar for byens sikkerhed, hvilket indebar at holde sig orienteret om uforudsigelige elementer som jer – hvad enten gennem overvågning eller samarbejde. Hun var formel og direkte i sin interaktion med jer, og lagde ikke skjul på at hun gerne ville have et samarbejde med jer og at hendes øverste prioriteter var byens sikkerhed og Grev Nemes’ success i striden med Stonegate. I var også begyndt at fatte sympati for byen og længtes især efter klare svar, så I valgte at sælge jeres gamle arbejdsgivere ud og fortælle alt hvad I vidste om Keran og Tellun, samt en god del af det arbejde I har haft udført for dem – herunder at hun bør forberede byen mod kommende lykantroper. Hendes teori var at begge tjente Chotek, men i celler med begrænset kontakt og at særligt Tellun lød til at være en ret selvstændig og ukoordineret operatør i byen. Keran var tydeligt hendes prioritet og I sagde ja til at forsøge at skaffe yderligere oplysninger fra ham (f. eks. hvem jeres kontaktperson ville være, hvis I ønskede at blive skjulte agenter i Stonegate) før han afskaffes. I opdagede også at Miraleth manglede to operatører, hvoraf den ene viste sig at være Diesa, og at hun havde et lead på dem – en mand kaldet Saemyr, som havde været i den relevante gren af tyvelauget i begge tilfælde, og som I kan tillade jer at presse langt hårdere, uden at han føler at hans egen organisation har mistet tilliden til ham. I fik en lokation hvor han kommer fra arbejde kl. 6 om morgenen og sagde ja til med al hast at forsøge at redde Diesa og Miraleth anden operatør. Hun sagde desuden at I havde gjort jer fortjent til en væsentlig belønning for jeres oplysninger og at I godt kan tillade jer at trække på hendes og byens resourcer gennem hende. I har fået en kontaktperson og lokation – indtil videre i mere anonym form, selvom hun nævnte at det kunne blive åbenlys kontakt med Grev Randar Nemes’ aktiver, hvis det er noget I foretrækker når Keran er skaffet af vejen.

Aktive muligheder:

  1. Diesa er kidnappet og I har et lead.
  2. Kerthor skal hærges, plyndres og potentielt gerne lide. Alternativt kan I protestere til Maerillin.
  3. I har lovet at være dobbeltagenter og skaffe informationer om Keran før han til sidst skal aflives.
  4. I har et sort lys med stærk magi som I ikke aner hvad gør.
  5. Miraleth har lovet jer en belønning. Og hvis I har håb om at få udnyttet jeres Keran-credit eller hans folks tilbud, kan det godt være at I har travlt.
  6. Miraleth, Keran og Tellun har alle tilbudt jer arbejde.

Loot:
5000 xp (28.700 total. Næste level på 35.000.)

Scoret en del credit hos Miraleth til udbetaling senere.

Comments

EjnarH

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.